Όροι υπηρεσίας

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ή / και την αγορά από εσάς, συμφωνείτε με την "υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Παροχής Υπηρεσιών", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων Πολιτικές που αναφέρονται εδώ ή / και είναι διαθέσιμες μέσω υπερσυνδέσμου. Αυτοί οι όροι υπηρεσίας ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χρηστών που είναι προγράμματα περιήγησης, πωλητές, πελάτες, έμποροι ή / και συνδρομητές περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους υπηρεσίας πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, τότε δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία. Εάν αυτοί οι όροι υπηρεσίας θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους όρους υπηρεσίας.

Όλες οι νέες λειτουργίες ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα θα υπόκεινται στους όρους παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή / και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να δείτε αν υπάρχουν αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή η πρόσβαση στον ιστότοπο μετά την απόσπαση οποιασδήποτε αλλαγής αποτελεί αποδοχή τέτοιων αλλαγών.

Το κατάστημα μας φιλοξενείται από την Shopify Inc. Παρέχουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που μας επιτρέπει να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας σε εσάς.

ΤΜΗΜΑ 1-ΟΡΟΙ ΤΟΥ ONLINE SHOP

Με την αποδοχή αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε νόμιμος.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για παράνομους ή μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς, ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση της υπηρεσίας, να παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).
Δεν πρέπει να μεταδίδει σκουλήκια ή ιούς ή κώδικα καταστροφικής φύσης.
Μια παράβαση ή παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών σας.

ΤΜΗΜΑ 2-ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία σε οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.
Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας (με εξαίρεση τις πληροφορίες πιστωτικής κάρτας) μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις σε διάφορα δίκτυα. και β) αλλαγές για προσαρμογή και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέσω δικτύων.
Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, αντιγράψετε, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή εκμετάλλευση οποιουδήποτε τμήματος της Υπηρεσίας, η χρήση της Υπηρεσίας, ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε επαφή στην ιστοσελίδα μέσα από την οποία η υπηρεσία, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση δίνεται εγγράφως μας
Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συμφωνία συμπεριλαμβάνονται μόνο για λόγους ευκολίας και δεν θα περιορίσουν ή με οποιονδήποτε τρόπο θα επηρεάσουν αυτούς τους όρους.

ΤΜΗΜΑ 3-ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλεύεται τις πρωτεύουσες, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο επίκαιρες πηγές των πληροφοριών. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο υλικό αυτού του ιστότοπου είναι με δική σας ευθύνη.
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες, αναγκαστικά, δεν είναι παρούσες και παρέχονται μόνο για αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επικαιροποιούμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΤΜΗΜΑ 4-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να αναστείλουμε την υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο της) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.
Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ 5-ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να διατίθενται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την πολιτική μας επιστροφής.
Έχουμε κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να δείξουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη της οθόνης του υπολογιστή σας με οποιοδήποτε χρώμα θα είναι ακριβής.
Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούμαστε, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων ή οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όταν απαγορεύεται.
Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αποκτήσατε ή αποκτήσατε θα ικανοποιεί τις προσδοκίες σας ή ότι θα διορθωθεί οποιοδήποτε σφάλμα στην υπηρεσία.

ΤΜΗΜΑ 6 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τα ποσά που αγοράσαμε ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή / και παραγγελίες χρησιμοποιώντας την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή / και αποστολής. Σε περίπτωση που κάνουμε μια αλλαγή ή ακυρώσετε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή / και τη διεύθυνση χρέωσης / τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε τις παραγγελίες που κατά τη διακριτική μας ευχέρεια φαίνεται να τοποθετούνται από διανομείς, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε ενημερωμένες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αγορά και τον λογαριασμό για όλες τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε άμεσα τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών πιστωτικών καρτών και ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως είναι απαραίτητο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική επιστροφής.

ΤΜΗΜΑ 7-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μπορούμε να σας προσφέρουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων μερών, για τα οποία δεν παρακολουθούμε ή δεν έχουμε κανένα έλεγχο ή εισαγωγή.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία "όπως είναι" και "όπως είναι διαθέσιμα" χωρίς καμία εγγύηση, εκπροσώπηση ή προϋπόθεση οποιουδήποτε είδους και χωρίς οποιαδήποτε επικύρωση. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη που προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτων κατασκευαστών.
Οποιαδήποτε χρήση από εσάς των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του site είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και διακριτικότητα και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με και εγκρίνει τους όρους υπό τους οποίους τα εργαλεία που παρέχονται από το αντίστοιχο τρίτο παροχέα ( s).
Μπορούμε επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή / και λειτουργίες μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέων εργαλείων και πόρων). Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά ή / και υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών.

ΤΜΗΜΑ 8-ΤΡΙΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ορισμένα περιεχόμενα, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικά τρίτων.
Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν είναι συνδεδεμένοι με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή ιστοσελίδα τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόν ή υπηρεσία τρίτων.
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές που σχετίζονται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που πραγματοποιείται σε σχέση με οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτου μέρους. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και φροντίστε να τις καταλάβετε πριν συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι καταγγελίες, οι καταγγελίες, οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων πρέπει να απευθύνονται σε τρίτους.

ΤΜΗΜΑ 9-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Εάν, κατόπιν αιτήσεώς μας, στείλετε συγκεκριμένες παρουσιάσεις (π.χ. συμμετοχές στο διαγωνισμό) ή χωρίς να μας ζητήσετε, στέλνετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλα υλικά, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από καρτ-ποστάλ, ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, «σχόλια») ταχυδρομείου, συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, επεξεργασία, αντιγραφή, δημοσίευση, διανομή, μετάφραση και άλλης χρήσης σε οποιοδήποτε μέσο τυχόν σχόλια που μας στέλνετε. Είμαστε και δεν θα υποχρεωθούμε (1) να διατηρήσουμε τυχόν σχόλια με εμπιστοσύνη, (2) να πληρώσουμε αποζημίωση για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, ή (3) για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε σχόλια.
Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθεί, να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε το περιεχόμενο που καθορίζουν κατά την κρίση μας είναι παράνομη, προσβλητική, απειλητικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως αποδοκιμαστέο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε κόμματος ή των παρόντων Όρων υπηρεσίας
Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν συκοφαντία ή παράνομο υλικό ή άσεμνο, προσβλητικό ή περιέχουν οποιοδήποτε ιό υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να επηρεάσουν τη λειτουργία της υπηρεσίας ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εσφαλμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιείτε ότι είστε κάποιος άλλος από τον εαυτό σας ή να εξαπατήσετε με άλλο τρόπο εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση οποιωνδήποτε σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και για την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που έχουν αναρτηθεί από εσάς ή τρίτους.

ΤΜΗΜΑ 10-ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η αποστολή προσωπικών πληροφοριών μέσω του καταστήματος διέπεται από την πολιτική απορρήτου μας.

ΤΜΗΜΑ 11-ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το site ή την υπηρεσία μας, η οποία περιέχει τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που να αφορούν περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, τα τέλη προϊόν ναυτιλία, χρόνους διέλευσης και τη διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξετε ή να ενημερώσετε τις πληροφορίες ή να ακυρώσουν παραγγελίες, αν οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα είναι ανακριβή οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης μετά την υποβολή της παραγγελίας σας ).
Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση ενημέρωσης, τροποποίησης ή αποσαφήνισης των πληροφοριών σχετικά με την υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στην υπηρεσία ή οποιεσδήποτε σχετικές ιστοσελίδες πρέπει να υποδεικνύουν ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

ΤΜΗΜΑ 12-ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από άλλες απαγορεύσεις που προβλέπονται στους όρους υπηρεσίας, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του: (α) για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό. β) να ζητούν από άλλους να εκτελούν ή να συμμετέχουν σε παράνομες πράξεις · (γ) παραβιάζει οποιονδήποτε διεθνή, ομοσπονδιακό, επαρχιακό ή κρατικό κανονισμό, κανόνες, νόμους ή διατάγματα, (δ) παραβιάζουν ή παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. (Ε) παρενοχλούν, εξύβριση, προσβολή, βλάβη, δυσφημούν, συκοφαντούν, να μειώνει, να εκφοβίσει ή διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία? στ) παρουσιάζουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες · (G) ανεβάσετε ή να μεταδώσει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή την απόδοση της Υπηρεσίας ή οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα, άλλους δικτυακούς τόπους, ή το Internet? η) συλλέγει ή παρακολουθεί τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων · (i) spam, phish, Pharm, πρόσχημα, αράχνη, εντοπισμός ή απόξεση. (ι) για οποιοδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό. ή (κ) να παρεμβαίνει ή να παρακάμπτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων δικτυακών τόπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε απαγορευμένης χρήσης.

ΤΜΗΜΑ 13-ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε, δεν αντιπροσωπεύουμε ούτε εγγυόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.
Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.
Συμφωνείτε ότι από καιρό σε καιρό μπορούμε να καταργήσουμε την υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.
Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία είναι με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας είναι (εκτός αυτών που αναφέρονται ρητά από εμάς) υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται «ως έχουν» και «ως διαθέσιμα» για χρήση, χωρίς οποιαδήποτε αντιπροσώπευση, εγγύηση ή κατάσταση οποιουδήποτε είδους , είτε ρητά είτε σιωπηρά, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, διατηρησιμότητας, τίτλου και μη παραβίασης.
Σε κάθε περίπτωση, οι διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους πράκτορες, τους αναδόχους, οι ασκούμενοι, οι προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ή των δικαιοπαρόχων μας να είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, αξίωση, ή οποιαδήποτε άμεση τύπο, έμμεσες, τυχαίες, ποινικές, ειδικές ή ζημιά αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδων, έχασαν τις αποταμιεύσεις, απώλεια δεδομένων, έξοδα αντικατάστασης, ή οποιαδήποτε παρόμοια ζημίες, είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενική ευθύνη ή άλλως , που προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή προϊόντων που αγοράζονται με την υπηρεσία, ή για οποιονδήποτε σχετίζεται αξίωση με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης κόκκινου υπηρεσία ή οποιοδήποτε συνέχεια enido (ή προϊόν) δημοσιεύτηκε, να μεταδοθεί ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας, ακόμα και αν έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τους. Επειδή ορισμένα κράτη ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές, σε αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας θα περιοριστεί στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο.

ΤΜΗΜΑ 14-ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Συμφωνείτε με εμάς και τις θυγατρικές, συγγενείς, συνεργάτες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους αναδόχους, οι δικαιοπάροχοι, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, οι ασκούμενοι και οι υπάλληλοί μας, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, γίνονται από κρατήστε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας ή που απορρέουν από την παραβίαση αυτών των Όρων της υπηρεσίας ή τα έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων των τρίτων.

ΤΜΗΜΑ 15-ΔΙΑΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων της Υπηρεσίας είναι αποφασισμένη να είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή πρέπει να είναι εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο μη μέρος θεωρείται ξεχωριστό από αυτούς τους Όρους Χρήσης, ο προσδιορισμός αυτός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης παραμένουσας διάταξης.

ΤΜΗΜΑ 16 - Τερματισμός

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των συμβαλλόμενων μερών πριν από την ημερομηνία λήξης θα διατηρηθούν μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας.
Αυτοί οι όροι υπηρεσίας είναι αποτελεσματικοί έως ότου τερματιστούν από εσάς ή εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντάς μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή όταν διακόπτετε τη χρήση του ιστότοπού μας.
Αν υποψιάζεστε ότι έχετε παραβιάσει αυτούς τους Όρους Χρήσης, μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνει υπεύθυνο για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης? Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος της).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΜΗΜΑ 17

Το γεγονός ότι δεν ασκούμε ή δεν επιβάλλουμε κανένα δικαίωμα ή διάταξη αυτών των όρων υπηρεσίας δεν θα αποτελέσει παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης και τυχόν πολιτικές ή τους κανόνες λειτουργίας δημοσιεύτηκε από εμάς σε αυτό το site ή σχετικά με την υπηρεσία αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας, υπερισχύοντας τυχόν προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, ανακοινώσεις και προτάσεις , είτε προφορικά είτε γραπτά, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσης των όρων υπηρεσίας).
Οποιαδήποτε ασάφεια στην ερμηνεία αυτών των όρων υπηρεσίας δεν θα ερμηνευθεί κατά του συντάκτη.

ΤΜΗΜΑ 18-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτοί οι όροι υπηρεσίας και κάθε ξεχωριστή συμφωνία με την οποία παρέχουμε τις υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας.

ΤΜΗΜΑ 19-ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να επικαιροποιούμε, να αλλάζουμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων υπηρεσίας δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τον ιστότοπό μας για να δείτε αν υπάρχουν αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ή την υπηρεσία μετά την απόσπαση οποιασδήποτε αλλαγής στους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών αποτελεί αποδοχή τέτοιων αλλαγών.

ΤΜΗΜΑ 20-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ερωτήσεις σχετικά με τους όρους παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να μας αποσταλούν στο info @made-in-spain.com.

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από MADE IN SPAIN ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. σε όλο το site, οι όροι "εμείς", "εμάς" και "μας" αναφέρονται MADE IN SPAIN ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. MADE IN SPAIN Το SHOP προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο για εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.