Τυρί Manchego Pasamontes

Τυρί Pasamontes

Στο Moral de Calatrava, το Ciudad Real, ένα τυρί Manchego γίνεται απόλυτα χειροποίητο. Είναι το δέκατο ένατο αιώνα, όταν οι περιουσίας που κατέχει σήμερα τυριά Pasamontes μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε καθαρό πρόβειο τυρί μετά από τις παραδοσιακές μεθόδους των βοσκών, και στην ίδια θέση όπου έχει διατηρήσει την παράδοση μέχρι σήμερα, χάρη στην τρέχουσα οικογένεια κατέχει το αγρόκτημα από το έτος 1896.